Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 429-431
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
KOBAYLARDA PENİSİLİNE DİRENÇLİ STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE İLE OLUŞTURULAN PNÖMONİ MODELİNDE AMOKSİSİLİN VE LEVOFLOKSASİN ETKİNLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Nevriye GÖNÜLLÜ1, Ömer KÜÇÜKBASMACI1, Özden BÜYÜKBABA BORAL2, Tolga ÖĞÜT2, Mine ANĞ-KÜÇÜKER2
1İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Streptococcus pneumoniae, amoksisilin, levofloksasin, pnömoni, deneysel infeksiyon
Özet
Penisiline yüksek dirençli Streptococcus pneumoniae ile kobaylarda oluşturulan pnömoni modelinde amoksisilinin ve levofloksasinin etkinliklerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Sekizer kobaydan oluşan üç deney grubuna intratrakeal yoldan 1.4x108 bakteri verilmiştir. Amoksisilin grubuna günde 200 mg/kg amoksisilin, levofloksasin grubuna ise levofloksasin 7 mg/kg verilmiştir. Pozitif kontrol grubuna antibiyotik verilmemiştir. Kırksekizinci saatte kobaylar öldürülmüş, akciğerler tartıldıktan sonra homojenize edilmiş ve kantitatif bakteri sayısı cfu/g olarak saptanmıştır. Deney sonunda her iki antibiyotiğin etkili olduğu ve istatistiksel olarak aralarında bir fark bulunmadığı belirlenmiştir (amoksisilin-kontrol p<0.05, levofloksasinkontrol p<0.05).
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim