Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 4, Sayfa(lar) 495-497
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
SÜREKLİ AYAKTAN PERİTON DİYALİZİ HASTASINDA GELİŞEN SALMONELLA TYPHIMURIUM 'A BAĞLI PERİTONİT
Bahadır CEYLAN1, Rüçhan ULUTÜRK1, Mine BESLER2, Muzaffer FİNCANCI1
1SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği,İstanbul
2SSK İstanbul Eğitim Hastanesi, Suni Böbrek Servisi, İstanbul
Anahtar Kelimeler: Sürekli ayaktan periton diyalizi, Salmonella typhimurium, peritonit, siprofloksasin
Özet
Bu yazıda, bir sürekli ayaktan periton diyalizi (SAPD) hastasında Salmonella typhimurium'a bağlı peritonit olgusu sunulmuştur. Kırkdokuz yaşındaki kadın hasta karın ağrısı, ateş yakınmaları ve diyaliz sırasında geri alınan periton sıvısında bulanıklaşma nedeni ile incelemeye alınarak S. typhimurium'a bağlı peritonit tanısı konulmuştur. Olgu siprofloksasin ile tedavi edilmiştir. İlgili literatür gözden geçirilmiş, ancak SAPD hastalarında S. typhimurium'a bağlı peritonit olgusuna rastlanmamıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim