Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 157-163
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
Onur ÖZGENÇ
İzmir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
Anahtar Sözcükler: İnfeksiyon hastalıkları uzmanı, antimikrobik tedavi

Antimikrobiklerin yüksek maliyetleri, farmakokinetik-farmakodinamik ilişkileri ve fazla kullanımları ile direnç gelişimi arasında yakın ilişki olması, bu ilaçların tedavi için seçiminde özenli olunmasını gerektirmektedir. Uygulamadaki Bütçe Uygulama Talimatı İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı (EHU)'na önemli sorumluluklar getirmektedir. Bu bağlamda EHU infeksiyon eradikasyonu, infeksiyon kontrolu ve önlemi ve antibiyotik kullanımını iyileştirme alanlarında önemli görev üstlenmektedir. Direnç mekanizmaları, ilaç etkileşimleri ve konak ilişkileri konularında bilgilerin sürekli güncelleşmesiyle sorunların üstesinden gelinebilecektir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim