Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 21, Sayı 3
Orijinal Araştırma
TÜRKİYE'DE İZOLE EDİLEN SALMONELLA ENTERICA SEROTİP TYPHIMURIUM SUŞLARININ PLAZMİT PROFİLLERİ VE RANDOMLY AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) ANALİZİ
Birsel ERDEM, Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Esra KOYUNCU, Mehseti BAYRAMOVA, Dursun KARASARTOVA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TÜBERKÜLOZ MENİNJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem AVCI, Onur ÖZGENÇ, Alpay ARI, Gülşen MERMUT, Ayten COŞKUNER, Ziya KURUÜZÜM, Serap SEVİM, Şenay ÖZTÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HELICOBACTER PYLORI TANISINDA ÇEŞİTLİ YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Muhammet Hamidullah UYANIK, Osman AKTAŞ, Ahmet ÖZBEK, Ömer YILMAZ, Ahmet AYYILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DİSPEPTİK HASTALARDA ANTİ-HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA KİTİNİN HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN BİRİNCİL TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yusuf ERZİN, Mustafa ASLAN, Ahmet DOBRUCALİ, Sibel ALTUN, Sibel ERDAMAR, Ahmet DİRİCAN, Bekir KOCAZEYBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BACTEC KAN KÜLTÜR SİSTEMİ İLE İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Serap SEVİM, Şenay ÖZTÜRK, Ayten COŞKUNER, Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ'NDE KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Murat MEHLİ, Efgan Doğan GAYYURHAN, Yasemin ZER, Sadık AKGÜN, F Ebru ÖZGÜR AKIN, İclal BALCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TİGESİKLİNİN BRUCELLA SUŞLARINA IN VITRO ETKİNLİĞİNİN DOKSİSİKLİN, SİPROFLOKSASİN VE RİFAMPİSİNİN ETKİNLİĞİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Hale TURAN, Hande ARSLAN, Hikmet UNCU, Özlem AZAP, Kıvanç ŞEREFHANOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
Onur ÖZGENÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SPLENEKTOMİLİ BİR SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUZ HASTASINDA AŞIYA RAĞMEN GELİŞEN PNÖMOKOK MENİNJİTİ
Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, Kadriye KART YAŞAR, Sema GÜLDÜREN, Şirin ELMİ, Özcan NAZLICAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim