Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 21, Sayı 2
Orijinal Araştırma
HAVZA/ SAMSUN BÖLGESİ'NDE TULAREMİ ENDEMİSİ: İZLENEN OLGULARININ RETROSPEKTİF YORUMU
Özlem ACİCBE, Hüseyin AYDIN, Levent DOĞANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

REKÜRREN BAKTERİ MENİNJİTLERİ
Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Serap URAL, Nejat Ali COŞKUN, İlknur VARDAR, Figen KAPTAN, Sibel EL, Heval BOZDAĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DİYABETİK AYAK İNFEKSİYONLARININ KLİNİK VE BAKTERİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ
Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, İlknur VARDAR, Nejat Ali COŞKUN, Figen KAPTAN, Serap URAL, Sibel EL, Metin TÜRKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SPLENEKTOMİLİ HASTALARIN PNÖMOKOK AŞISI İLE BAĞIŞIKLANMA ORANLARI VE DİĞER AŞILAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE BACTEC 460 VE AGAR PROPORSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Gönül ASLAN, Nuran DELİALİOĞLU, Çilem YILDIZ, Şahin DİREKEL, Gürol EMEKDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DİDİM'DE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Selda SAYIN-KUTLU, Murat KUTLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TAM OTOMATİK KEMİLUMİNESANS İMMUNASSAY İLE DÜŞÜK DÜZEYDE ANTİ-HEPATİT C VİRÜS (ANTİ-HCV) POZİTİF SAPTANAN ÖRNEKLERİN HCV RNA DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
İlhan AFŞAR, Aslı Gamze ŞENER, Berna GÖNÜL, Nükhet KURULTAY, Metin TÜRKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARINDA İNFLUENZA AŞILANMA ORANLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Mehmet Sezai TAŞBAKAN, Hüsnü PULLUKÇU, Hilal SİPAHİ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SARIKAMIŞ'TA TÜKETİLEN SÜT VE PEYNİR ÜRÜNLERİNDE AFLATOKSİN M1 VARLIĞININ BELİRLENMESİ
Ekrem KİREÇCİ, Mustafa SAVAŞÇI Ahmet AYYILDIZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
BAKTERİLER VE KANSER SAĞALTIMI
İlhan AFŞAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SAĞLIKLI BİR ERİŞKİNDE LISTERIA MONOCYTOGENES MENİNGOVENTRİKÜLİTİ
Şehnaz GÜNGÖR, Gaye URAL, Onur URAL, İnci TUNCER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim