Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 081-083
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
DİDİM'DE ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Selda SAYIN-KUTLU1, Murat KUTLU2
1Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
2Servergazi Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Escherichia coli, üriner infeksiyon, in vitro antibiyotik duyarlılığı, disk difüzyon testi

Bu çalışmada, Didim'de toplum kökenli üriner sistem infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarında antimikrobiyal duyarlılıklarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Haziran 2004-Mayıs 2005 tarihleri arasında üriner sistem infeksiyonu etkeni olarak izole edilen 112 E. coli suşunda disk difüzyon testi ile trimetoprim-sulfametoksazol (TMP-SMX) (%37.5), nitrofurantoin (%25), sefazolin (%37.5), sefuroksim aksetil (%17.8), sefiksim (%8.9), amoksilin/klavulanat (%28.5), siprofloksasin (%14.2) ve gentamisine (%26.7) karşı direnç oranları saptandı. Ampirik tedavi seçiminde, bölgesel antimikrobiyal direnç oranlarının bilinmesi, antibiyotiklerin etkin kullanılmasına katkıda bulunacaktır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim