Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2007, Cilt 21, Sayı 1
Orijinal Araştırma
PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA'NIN TANISAL DEĞERİ
Gürsel ÇOK, Candan ÇİÇEK, Mustafa Hikmet ÖZHAN, Altınay BİLGİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BAZI ANTİSEPTİK VE DEZENFEKTANLARIN IN VITRO ANTİMİKROBİK AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
Sevim İRİKLİ, Müşerref TATMAN-OTKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EGE VE AKDENİZ BÖLGESİ'NDE ÜROPATOJEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNİN FLOROKİNOLONLARA DUYARLILIĞI
Bilge DEBELEÇ, Güner COŞAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE İSEPAMİSİN, AMİKASİN VE GENTAMİSİNE KARŞI DİRENÇ
Emine KÜÇÜKATEŞ, Erhan KANSIZ, Nazmi GÜLTEKİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARININ METİSİLİN DİRENCİNİN BELİRLENMESİ VE ANTİMİKROBİYAL İLAÇLARA DUYARLILIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Fahriye EKŞİ, İclal BALCI, Efgan D. GAYYURHAN, Goncanur ÇEKEM
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN KLEBSIELLA TÜRLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ VARLIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞI
Ferhat IŞIK, Uğur ARSLAN, İnci TUNCER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
YAYGIN MYCOBACTERIUM BOVIS BCG İNFEKSİYONUNUN LABORATUVAR TANISI
Cengiz ÇAVUŞOĞLU, Pınar AKINCI, İlknur SÖYLER, Nuri BAYRAM, Fadıl VARDAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ: KÜTAHYA'DAN İKİ OLGU SUNUMU
B. Mutay SUNTUR, K. Serdar HEPGÜLER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim