Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2006, Cilt 20, Sayı 3
Orijinal Araştırma
İZMİR'İN OVACIK BELDESİ'NDE Q HUMMASI SEROPREVALANSININ KESİTSEL DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağrı BÜKE, Sabri ATALAY, Mürşide TUNÇEL, Güray ARSU, Meltem ÇİÇEKLİOĞLU, Meral TÜRK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN ACINETOBACTER BAUMANNII SUŞLARINDA BİYOFİLM OLUŞUMU
Füsun CAN, Özlem KURT-AZAP, Müge DEMİRBİLEK, Gülten KARABAY, Funda ERGİN, Hande ARSLAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE HASTANE İNFEKSİYONU ETKENLERİ, ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE ANTİBİYOTİK KULLANIMI
Burçin ÖZER, Müşerref TATMAN-OTKUN, Dilek MEMİŞ, Metin OTKUN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GEBELERDE SAPTANAN VAJİNAL İNFEKSİYON ETKENLERİNİN DAĞILIMI
Arzu KARADUMAN, Funda DOĞRUMAN AL, Gönül AKSU, Ali HABERAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN CANDIDA TÜRLERİ
Uğur ARSLAN, Elif Bilge UYSAL, Ferhat IŞIK, İnci TUNCER, Duygu FINDIK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ISPARTA İLİ SAĞLIK PERSONELİNDE HEPATİT B VİRUS SEROPOZİTİFLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI
İsmail DEMİR, Selçuk KAYA, Mustafa DEMİRCİ, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KRONİK HEPATİT B TAŞIYICILARININ İMMUNOLOJİK GÖSTERGELERİ
Turan GÜNDÜZ, Tamer ŞANLIDAĞ, Beril ÖZBAKKALOĞLU, Necil KÜTÜKÇÜLER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU BİR NOZOKOMİYAL ENTEROKOLİT OLGUSU
Mürüvvet DOĞUKAN, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU, Ebru KORKMAZ, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU, Ahmet KİZİRGİL, Mustafa YILMAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
ANTİRETROVİRAL TEDAVİ
Nesrin TÜRKER, Bahar ÖRMEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ANTİRETROVİRAL İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ
Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BRUSELLOZ VE TEDAVİ SORUNU
Selçuk KAYA
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KLİNİK VİROLOJİ LABORATUVARINDA UZMANLIK ÖĞRENCİSİNE VERİLEN HÜCRE KÜLTÜRÜ EĞİTİM PROGRAMI: BİR MODEL
Candan ÇİÇEK, Altınay BİLGİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SEFTRİAKSONA BAĞLI GELİŞEN CİDDİ TROMBOSİTOPENİ: BİR OLGU SUNUMU
Selda SAYIN-KUTLU, Suzan SAÇAR, Semra TOPRAK-KAVAS, Derya HIRÇIN-CENGER, Hüseyin TURGUT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

JENERALİZE TETANOZDA KASILMALAR İÇİN PROPOFOL KULLANIMI: OLGU SUNUMU
Mehmet Faruk GEYİK , Cemal ÜSTÜN, Mustafa Kemal ÇELEN, Hakan ERAYDIN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim