Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3
8 makale bulundu.
 • BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ NORMAL BİR OLGUDA HİDROSEFALİ İLE SEYREDEN KRİPTOKOK MENİNJİTİ
       Ayşe SİVREL-ARISOY1, Şevki ŞAHİN2, Murat KARABULUT3, Aynur EREN-TOPKAYA4
 • YİRMİ-İKİ SITMA OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Oktay ALVER, Yasemin HEPER, Mine KABAŞ, Safiye HELVACI, Okan TÖRE
 • JENERALİZE TETANOZDA KASILMALAR İÇİN PROPOFOL KULLANIMI: OLGU SUNUMU
       Mehmet Faruk GEYİK , Cemal ÜSTÜN, Mustafa Kemal ÇELEN, Hakan ERAYDIN, Salih HOŞOĞLU, Celal AYAZ
 • ANTİRETROVİRAL İLAÇLARIN YAN ETKİLERİ
       Bahar ÖRMEN, Nesrin TÜRKER
 • BRUSELLOZ VE TEDAVİ SORUNU
       Selçuk KAYA
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
       Figen KAPTAN
 • HASTANE KAYNAKLI BİR AKUT HEPATİT-C OLGUSU
       Neşe DEMİRTÜRK
 • ANTİMİKROBİK TEDAVİDE iNFEKSİYON HASTALIKLARI UZMANININ ROLÜ
       Onur ÖZGENÇ
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim