Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 195-197
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞUNUN NEDEN OLDUĞU BİR NOZOKOMİYAL ENTEROKOLİT OLGUSU
Mürüvvet DOĞUKAN1, Yusuf YAKUPOĞULLARI1, Orhan Kürşat POYRAZOĞLU2, Ebru KORKMAZ1, İbrahim Halil BAHÇECİOĞLU2, Ahmet KİZİRGİL1, Mustafa YILMAZ1
1Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Elazığ
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Elazığ
Anahtar Kelimeler: Staphylococcus aureus, enterokolit, hastane infeksiyonu, metisilin direnci
Özet
Bu yazıda, gastrointestinal sistem (GİS) kanaması olan 83 yaşındaki bir erkek hastada pnömoni tedavisi sırasında gelişen, metisiline dirençli bir Staphylococcus aureus (MRSA) suşunun yol açtığı nozokomiyal bir enterokolit olgusu sunulmuştur. Şiddetli ishal ile başlayan hastalık tedaviye rağmen ölüm ile sonuçlanmıştır. Staphylococcus aureus'a bağlı enterokolitin gelişmesi için risk faktörleri GİS kanaması, anti-ülser tedavi ve geniş spektrumlu antibiyotik kullanımı olarak saptanmıştır. Risk faktörleri taşıyan hastalarda, S. aureus'un hayatı tehdit edici gastro-enterit tablolarına neden olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim