Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 3, Sayfa(lar) 177-181
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
2002-2005 YILLARI ARASINDA KAN ÖRNEKLERİNDEN SOYUTLANAN CANDIDA TÜRLERİ
Uğur ARSLAN, Elif Bilge UYSAL, Ferhat IŞIK, İnci TUNCER, Duygu FINDIK
Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Kelimeler: Kandidemi, Candida albicans, non-albicans Candida
Özet
Bu çalışmada, hastanemizde yatan hastaların kan kültürlerinden izole edilen Candida türlerinin dağılımlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Ocak 2002-Aralık 2005 tarihleri arasında laboratuvarımıza gönderilen 22.426 kan kültürü örneğinden toplam 241 (%1.07) adet kandidemi epizotu saptanmış olup çalışmaya 136'sı alınmıştır. Aynı hastanın birden fazla kan örneğinden elde edilen aynı tür izolatın yalnızca bir tanesi çalışmaya dahil edilmiştir. Toplam 136 Candida suşunun 70'i C. albicans (%51.5), 17'si C. sake (%12.5), 12'si C. inconspicua/norvegensis (%8.8), 9'u C. tropicalis (%6.6), 7'si C. parapsilosis (%5.1), 4'ü C. dubliniensis (%2.9) ve 17'si (%12.5) diğer Candida türleri olarak değerlendirilmiştir. Çalışmada non-albicans Candida oranı %48.5 olarak bulunmuştur. En sık rastlanan etkenin C .albicans olduğu görülmesine karşılık, non-albicans Candida türlerindeki oranın yüksek olması dikkat çekicidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim