Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 1, Sayfa(lar) 021-025
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
GRAM-NEGATİF BAKTERİLERDE İSEPAMİSİN, AMİKASİN VE GENTAMİSİNE KARŞI DİRENÇ
Emine KÜÇÜKATEŞ1, Erhan KANSIZ2, Nazmi GÜLTEKİN3
1İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı, İstanbul
2İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Kardiyoloji Enstitüsü, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
Anahtar Kelimeler: İsepamisin, Gram-negatif çomak, yoğun bakım ünitesi, aminoglikozit antibiyotikler, in vitro antibiyotik duyarlılığı, E-test
Özet
Aminoglikozit grubu antibiyotikler özellikle hastane infeksiyonlarında yaygın olarak kullanılırlar. Bununla birlikte, bu antibiyotiklere karşı gelişen direnç önemli bir sorundur. Bu çalışmada, cerrahi ve koroner yoğun bakım ünitelerinde yatan hastaların çeşitli klinik örneklerinden izole edilen 260 Gram-negatif çomak değerlendirilmeye alınmıştır. En sık izole edilen Gram-negatif çomaklar Pseudomonas aeruginosa (%25.8) ve Klebsiella pneumoniae (%25.8) idi. Bunları, Acinetobacter baumannii (%19.2) izledi. İzole edilen Gram-negatif çomakların aminoglikozitlere karşı E-testi ile duyarlılık oranları isepamisinde %73.4, amikasinde %65.3 ve gentamisinde %56.5 olarak belirlendi. Bu sonuçlara göre, isepamisin Gram-negatif çomaklara karşı aminoglikozitler içinde in vitro etkisi en yüksek olan antibiyotik olarak bulunmuş, ancak isepamisine önemli oranda direnç saptanmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim