Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 2, Sayfa(lar) 093-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SARIKAMIŞ'TA TÜKETİLEN SÜT VE PEYNİR ÜRÜNLERİNDE AFLATOKSİN M1 VARLIĞININ BELİRLENMESİ
Ekrem KİREÇCİ1, Mustafa SAVAŞÇI2 Ahmet AYYILDIZ3
1Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
2Gıda Kontrol Müfreze Komutanlığı, Sarıkamış, Kars
3Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Süt, peynir, aflatoksin M1, ELISA

Tüketilen gıda maddelerindeki aflatoksin miktarı yüksek olduğunda, insan ve hayvanlarda akut ya da kronik hastalıklara neden olabilir. Özellikle kontamine yemlerle alınan ve kanserojen etkisi yüksek olan aflatoksin B1, sindirim sisteminde metabolize olarak hayvanların sütlerine aflatoksin M1 (AFM1) olarak geçer. Böyle süt ve süt ürünlerini tüketen insanların, özellikle bebek ve çocukların sütte bulunan AFM1 toksinine maruz kalma riski yüksektir. Bu çalışma, Sarıkamış bölgesindeki dükkanlarda satışa sunulan süt ve peynir ürünlerinde, AFM1 varlığını ve düzeyini belirlemek amacıyla planlanmıştır. Aflatoksin M1 konsantrasyonları, R-Biopharm GmbH AFM1 kitleri ile test prosedürüne uygun olarak ELISA ile belirlenmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen toplam 80 süt ve peynir örneğinin 68 (%85)'inde AFM1 saptanmış ve örneklerin 30 (%37.5)'unda ise AFM1 miktarının Türk Gıda Kodeks'ine göre kabul edilebilir sınırların üzerinde olduğu belirlenmiştir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim