Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 105-115
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
TÜRKİYE'DE İZOLE EDİLEN SALMONELLA ENTERICA SEROTİP TYPHIMURIUM SUŞLARININ PLAZMİT PROFİLLERİ VE RANDOMLY AMPLIFIED POLYMORPHIC DNA (RAPD) ANALİZİ
Birsel ERDEM, Alper TEKELİ, Fikret ŞAHİN, Esra KOYUNCU, Mehseti BAYRAMOVA, Dursun KARASARTOVA
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Sözcükler: Salmonella serotip Typhimurium, plazmit profili, randomly amplified polimorphic DNA (RAPD), Türkiye

Bu çalışmada, Türkiye'de izole edilen duyarlı ve çoklu dirençli Salmonella serotip Typhimurium suşlarının plazmit profillerinin ve RAPD-PZR (randomly amplified polymorphic DNA-PCR) modellerinin araştırılması amacıyla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Enterobakteri Laboratuvarı'nın kültür koleksiyonlarından seçilen 55 S. Typhimurium klinik izolatı incelenmiştir. İncelenen suşların 45'inin (%82), büyüklükleri 1.0 ile 100 kilobaz çifti (kbç) arasında değişen 1 ile 3 plazmiti vardı. En yaygın plazmit 90 kbç büyüklüğündeki plazmitti ve bu plazmiti 35 suş (%64) tek başına veya başka plazmitlerle birlikte taşıyordu. AA/CCSSuT-direnç tipindeki suşların 20'sinde (%80), benzer plazmit profili vardı: 90 kbç büyüklüğünde tek bir plazmit. RAPD yönteminde, OPB-17 primeri kullanıldığında suşların hiçbirisinde herhangi bir bant oluşmadı. Primer p-1254 ile, 46 suş (%84), onsekiz RAPD-PZR kümesine ayrıldı. AA/CCSSuT-direnç tipindeki suşlar (25) yedi farklı RAPD-PZR modeli gösterirken, bu suşların yedisinin küme analiz programı ile %100 benzerlik gösterdiği anlaşıldı. Klinik mikrobiyoloji laboratuvarlarında S. Typhimurium suşlarının incelenmesinde primer p-1254 kullanılarak yapılan RAPD-PZR analizi, kolay, hızlı, ayırdedici ve antibiyogram ile plazmit profillerini tamamlayıcı bir yöntemdir ve halen Türkiye'de salgınlara yol açabilen S. Typhimurium'un araştırılmasına katkıda bulunabilir. Bu çalışmada, Türkiye'de, duyarlı ve çoklu dirençli (AA/CCSSuT-direnç tipindeki izolatları da kapsayan) S. Typhimurium suşlarının plazmit profilleri ve RAPD-PZR yöntemleri ile elde edilen ilk bulgular sunulmaktadır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim