Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 3, Sayfa(lar) 117-122
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
TÜBERKÜLOZ MENİNJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Meltem AVCI1, Onur ÖZGENÇ1, Alpay ARI1, Gülşen MERMUT1, Ayten COŞKUNER1, Ziya KURUÜZÜM2, Serap SEVİM1, Şenay ÖZTÜRK1
1Sağlık Bakanlığı İzmir Eğitim Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Tüberküloz meninjit, erişkin, klinik tablo
Özet
Bu çalışmanın amacı, tüberküloz meninjit olgularının klinik olarak değerlendirilmesi idi. İzmir Eğitim Hastanesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 1996-2002 yılları arasında tüberküloz meninjit tanısıyla izlenen 33 olgu öykü, klinik ve laboratuvar bulguları, sağaltım ve prognoz yönünden retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş aralığı 16-70 olup, yaş ortalaması 39±16 idi. Ateş, baş ağrısı, bulantı ve kusma hastaların tamamına yakınında vardı. Fizik bakıda olguların %100'ünde meninks irritasyon kanıtı olumluluğu, %82'sinde bilinç bulanıklığı ve kapalılığı, %24'ünde diplopi, %12'sinde strabismus, %9'unda fasiyal paralizi ve hemiparezi saptandı. Olguların %30'unda aktif akciğer tüberkülozu vardı. Tanı klinik değerlendirme ve tüberküloz meninjiti destekler beyin-omurilik sıvısı bulguları ile konuldu. Beyin-omurilik sıvısı kültürlerinde %18 olguda tüberküloz basili üredi. Evre 3 ve altta yatan hastalıkları olan dokuz (%27) olgu eksitus ile sonuçlandı ve bir hastada sekel olarak hemiparezi gelişti. Diğer olgular sekelsiz iyileşti. Sonuçta, tüberküloz meninjit olgularında morbidite ve mortalite oranının yüksek olması nedeniyle erken tanı ve etkin sağaltım, iyi prognoz ve sekellerin önlenmesi açısından önemlidir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim