Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 103-106
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
SALMONELLA ENTERICA KÖKENLERİNDE AZALMIŞ SİPROFLOKSASİN DUYARLILIĞI VE NALİDİKSİK ASİT TARAMA TESTİ
Feriha ÇİLLİ, Şöhret AYDEMİR, Pınar AKINCI, Alper TÜNGER
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Salmonella enterica, siprofloksasin, azalmış duyarlılık, nalidiksik asit tarama testi
Özet
İnvazif Salmonella infeksiyonlarında florokinolonların ilk seçilecek ilaçlar olmasına karşın son zamanlarda bir çok ülkeden azalmış duyarlılık ve buna bağlı tedavi başarısızlıkları bildirilmektedir. Bu çalışmanın amacı, Salmonella enterica kökenlerinde azalmış siprofloksasin duyarlılığını araştırmaktır. Çalışmada 1997-2005 yılları arasında soyutlanan 133 S. enterica kökeni retrospektif olarak incelendi. Nalidiksik asit ve siprofloksa-sin duyarlılıkları Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) önerileri doğrultusunda disk difüzyon, siprofloksasin MİK değerleri ise E-test yöntemi ile belirlendi. Azalmış siprofloksasin duyarlılığı, siprofloksasin MİK ≤ 1 µg/ml - ≥ 0.125 µg/ml olması olarak tanımlandı. İncelenen kökenlerin siprofloksasin MİK değerleri 0.004-0.25 µg/ml. arasında bulundu. Kökenlerin 22'si nalidiksik aside dirençli, 111'i duyarlı idi. Duyarlı 111 kökenin siprofloksasin MİK'leri ≤ 0.064 µg/ml, dirençli 22 kökenin ise 0.125-0.25 µg/ml arasındaydı. Siprofloksasin MİK'leri ≤ 0.064 µg/ml olan kökenlerin disk difüzyon yöntemindeki nalidiksik asit inhibisyon zon çapları ≥ 33 mm bulundu. Siprofloksasine azalmış duyarlılık görülen kökenlerin zon çapları ise 25-32 mm arasında idi. Soyutlanan S. enterica kökenleri arasında %16.5 oranında azalmış siprofloksasasin duyarlılılığı belirlendi. Disk difüzyon yöntemi ile nalidiksik asit direnci araştırmanın azalmış siprofloksasin duyarlılığı olan kökenleri belirlemede yararlı olduğu görüldü.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim