Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 127-129
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
ALCALIGENES XYLOSOXIDANS'IN NEDEN OLDUĞU BİR AKUT MENİNJİT OLGUSU
Nuriye TAŞDELEN-FIŞGIN1, İbrahim Çağatay ACUNER2, Ahmet Yılmaz ÇOBAN2, Şaban ESEN1, Fadıl ÖZTÜRK3
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
3Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: Alcaligenes xylosoxidans, meninjit, ventriküloperitoneal şant
Özet
Alcaligenes xylosoxidans genellikle nonpatojen bir mikro-organizmadır. Hastanede yatan hastaların solunum ve gastro-intestinal sisteminde kolonize olur. Bu olguda ventriküloperitoneal şantı olan iki yaşındaki erkek çocuk hastada gelişen akut meninjit sunulmuştur.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim