Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 2, Sayfa(lar) 117-120
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
AxSYM İLE YAPILAN KAN BANKASI TARAMA TESTLERİNDE EIA TEKRARLARINI ENGELLEYECEK İNDEKS DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ
Aydan ÖZKÜTÜK1, Alp ERGÖR2, Melike GÜZÜNLER1, A. Arzu SAYINER1, Y. Hakan ABACIOĞLU1
1Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: Kan verici, enzim immunoassay, ROC analizi, örnek/eşik değer
Özet
Mikropartikül EIA prensibine göre çalışan Abbott-AxSYM, insan immun yetmezlik virüs antikoru (anti-HIV), Hepatit C virüsüne karşı antikor (anti-HCV) ve Hepatit B virüs yüzey antijenini (HBs Ag) saptayabilen bir test sistemidir. Bu testler kan vericilerinde sıklıkla tarama testi olarak kullanılmaktadır. Ancak kan vericileri gibi riskin düşük olduğu topluluklarda yalancı reaksiyonlar sık görülebilmektedir. Reaktif bir örneğin gerçek pozitifliğinin belirlenmesi için sonucun tekrarlanır olduğunun gösterilmesi ve sonrasında immunoblot ve/veya nükleik asit saptama testleri gibi destek testlerinin uygulanması gerekmektedir. Bu çalışma, kan vericilerinde EIA tekrarlarını azaltabilmek için, tekrarlanabilirliğin mutlak olduğu örneklerdeki ilk test EIA indeksinin (örnek/eşik değer (s/co)) belirlenmesi amacıyla planlanmıştır. Yüz doksan altı verici serumunda, anti-HCV, anti-HIV ve HBsAg için yalancı reaksiyonu, tekrarlayan reaktiflikten ayırmada en yüksek duyarlılık ve özgüllüğe sahip EIA indeks değeri “Receiver Operating Characteristic” (ROC) analizi ile belirlenmiştir. Bu değerler, anti-HCV için ≥ 2.28, anti-HIV için ≥2.78 ve HBsAg için ≥ 5.22 olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, belirlenen indeks değerleri ve üzerindeki sonuçlarda EIA tekrarı yapılmadan destek testlerine geçilebileceği düşünülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim