Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 19, Sayı 4
Orijinal Araştırma
ERİŞKİNDE 67 AKCİĞERDIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
Gülden ÖZSOY- HİTİT, Paşa GÖKTAŞ, İlknur ERDEM, Seyfi Çelik ÖZYÜREK, Saim YÜKSEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TÜBERKÜLOZ MENİNJİTTE BEYİN-OMURİLİK SIVISINDA ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ
Bahar ÖRMEN, Murat ÖRMEN, Nesrin TÜRKER, Nejat Ali COŞKUN, Banu ÖNVURAL, Figen KAPTAN, Sibel EL, Serap URAL, İlknur VARDAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İZMİR VE ÇEVRESİNDEKİ SAĞLIKLI KAN VERİCİLERİNDE COXIELLA BURNETII SEROPREVANSININ İNDİREKT İMMÜNFLORESAN ANTİKOR TESTİ İLE ARAŞTIRILMASI
Mahmut SERTPOLAT, Güney KARAKARTAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Editöre E-Posta ]

ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ E TEST İLE ARAŞTIRILMASI
Gözde ÖNGÜT, Ayla ÖZCAN, Alper KANDİŞER, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Meral GÜLTEKİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İDRAR YOLU İNFEKSİYONLARINDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI KÖKENLERİNDE FLOROKİNOLON DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Fethiye Ferda YILMAZ, Şafak ERMERTCAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

2003-2005 SÜRESİNDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Feza OTAĞ, Gönül ASLAN, Sebahat ŞEN, Hakan ÖZTURHAN, Gürol EMEKDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MAYALARIN ANTİFUNGAL DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASINDA “HIGH RESOLUTION” BESİYERİ KULLANILAN MİKRODİLÜSYON YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
M. Cem ERGON, Mine YÜCESOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DEĞİŞİK YAŞ GRUPLARINDA EPSTEIN-BARR VIRUS ANTİKORLARININ ARAŞTIRILMASI
Işıl FİDAN, Sevgi YÜKSEL, Turgut İMİR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

VAN'DA 6-10 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARDA HEPATİT A VE B SEROPREVALANSI
Filiz ARABACI, Hümeyra DEMİRLİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ENDER BİR OLGU: ENDOMETRİYUM TÜBERKÜLOZU
Aydan ÖZKÜTÜK, Emel CEYLAN, Burçin TUNA, Gülper ŞENER, Nuran ESEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
C GRUBU STREPTOKOK MENİNJİTİ: OLGU SUNUMU
Onur ÖZGENÇ, Meltem AVCI, Ayten COŞKUNER, Alpay ARI, Şenay ÖZTÜRK, Neşe İNAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

LISTERIA MONOCYTOGENES'E BAĞLI SEPSİS: BİR OLGU SUNUMU
Zerrin AKTAŞ, Aydan AKMAN, Çiğdem BAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İNDİNAVİR KULLANIMINA BAĞLI BİR ÜROLİTİYAZ OLGUSU
Yusuf KİBAR, Hakan ERDEM, Ozan AKAY, Alaadin PASHA, Yaşar ÖZGÖK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Editöre Mektup
  EDİTÖRE MEKTUP
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim