Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar)
[ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
EDİTÖRE MEKTUP
Giriş
Sivas, 14 Kasım 2005

Sayın Editör,

Bildiğiniz gibi son yıllarda Atatürk'ün ölümüne yol açan hastalıkla ilgili çok farklı görüşler ileri sürüldü, tartışmalar yapıldı, tezler hazırlandı ve kitaplar yayınlandı. Bu eserlerde ileri sürülen iddiaların, ileri sürülen kanıtların sayısı ne kadar çok olursa olsun, hangisinin gerçeği yansıttığını söylemek zor. Bu ölümcül hastalığın gelişmesinde o günlerdeki çeşitli biyolojik ve sosyolojik faktörlerin etkili olduğu bir gerçek. Ayrıca bazı hastalık etkenleri hakkındaki bilgilerimizin o zamanlar tam olarak gelişmemiş olduğu da kesin.

Ekte sunduğum yazıyla bu konudaki kendi düşüncelerimi, şüphelerimi sizler ve derginizin değerli okuyucularıyla paylaşmak istedim. Aslında bu düşüncelerin bende oluşması, gelişmesi hiç de yeni değil, en azından on yıllık bir geçmişi var. Bunları zaman zaman çevremdeki arkadaşlarım, bazen de öğrencilerimle paylaştım. “Neden bu gün?” diye sorabilirsiniz. İki nedenle: 1. Şimdiye kadar konuyla ilgili temel kaynaklara Sivas'ta ulaşma olanağı bulamamıştım. Kaynakların bulunduğu merkezlere gitme, zaman ayırma olanağım da yoktu. 2. Yakın zamanda elime geçen, “Atatürk'ün Sağlığı, Hastalıkları ve Ölümü” (Dr. Eren Akçiçek, İzmir Güven Kitabevi) başlıklı kitap bu konudaki düşüncelerimi depreştirdi. Size yazmamın nedeni ise derginizin farklı bilim dallarına seslenen değerli bir bilimsel dergi niteliğinde olmasıdır.

Mektubumu yayınlayıp yayınlamama kararı tabii ki sizlerin. Yayınlarsanız ancak sevinirim. Çünkü konu Atamızın hastalığıyla ilgili olarak hiç ele alınmamış, dillendirilmemiştir bir parazitozla, şistozomiyoz, ilgilidir (en azından benim dile getirdiğim şekliyle ve bildiğim kadarı ile). Halbuki görev yaptığı yerler, o zamanki koşullar ve şistozomiyozun tarihçesi göz önüne alınınca Atatürk'ün bu parazitoza yakalanmış olması olasılığı hiç de az değildir. Bu olasılığın da diğer ileri sürülen savlarla birlikte ele alınıp tartışılmasında yarar var sanıyorum. Derginizde böyle bir konuyu dile getirmek isteyeceğinizi düşünüyorum.

Saygılarım ve en iyi dileklerimle.

Prof. Dr. Gülendame SAYGI
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Parazitoloji Anabilim Dalı

  • Başa Dön
  • Giriş
  • [ Başa Dön ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim