Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2005, Cilt 19, Sayı 4, Sayfa(lar) 425-428
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ÇEŞİTLİ KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN STENOTROPHOMONAS MALTOPHILIA SUŞLARININ ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARININ E TEST İLE ARAŞTIRILMASI
Gözde ÖNGÜT, Ayla ÖZCAN, Alper KANDİŞER, Dilara ÖĞÜNÇ, Dilek ÇOLAK, Meral GÜLTEKİN
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya
Anahtar Sözcükler: Stenotrophomonas maltophilia,in vitro antimikrobiyal duyarlılık, E-test in vitro antimikrobiyal duyarlık

Stenotrophomonas maltophilia doğada ve hastane ortamında yaygın olarak bulunan fırsatçı bir patojendir. Beta-laktamaz, aminoglikozit asetil transferaz ve eritromisini inaktive eden enzimleri ve eflüks pompaları kodlayan genleri nedeni ile S. maltophilia birçok antibiyotiğe intrensek olarak dirençlidir. Bu nedenle tedavide birçok direnç sorunuyla karşılaşılmaktadır. Çalışmada, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı Mikrobiyoloji Birimi'nde Ağustos-Kasım 2003 tarihleri arasında 31 hastaya ait 36 klinik örnekten izole edilen S. maltophilia suşlarının trimetoprim-sulfametoksazol (TMP/SXT), tikarsilin-klavulanat (TIM) ve siprofloksasin© duyarlılıklarının E-test yöntemiyle saptanması amaçlanmıştır. İncelenen 36 suşun tümü TMP/SXT'e, 24 (%66)'ü TIM'a ve 26 (%72) 'sı siprofloksasine duyarlı olarak saptanmıştır. Sonuç olarak, S. maltophilia suşlarına in vitro en etkili antimikrobiyal ilacın TMP/SXT olduğu bulunmuştur.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim