Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 041-055
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
NEDEN KAN BAĞIŞLAMIYORUZ. MERSİN İLİ'NDE YAŞAYANLARDA KAN BAĞIŞINA GENEL BAKIŞ: ANKET ÇALIŞMASI
Çilem YILDIZ1, Gürol EMEKDAŞ1, Arzu KANIK2, Naci TİFTİK3, Nuri SOLAZ4, Gönül ASLAN1, Seda TEZCAN1, Mehmet S. SERİN5, Sema ERDEN2, İlter HELVACI2, Feza OTAĞ1
1Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji, Mersin
2Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, Mersin
3Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kan Merkezi, Mersin
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Serpil Akdağ Kan Merkezi, Ankara
5Mersin Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Bilim Dalı, Mersin
Anahtar Sözcükler: Kan, kan verme, kan vericiler

Türkiye kan bağışı konusunda, gelişmiş ülkeler ile kıyaslandığında oldukça geri sıralarda yer almaktadır. Bu ülkelerde gönüllü kan bağışlarının nüfusa oranı %5'e ulaşırken Türkiye'de bu oran halen %1.5 civarındadır. Bu anket çalışmasının amacı, toplumun kan bağışı konusundaki bilgi, davranış ve tutumunu değerlendirmek, gönüllü verici kazanımı için izlenmesi gereken yolların neler olduğunu saptamaktır. Çalışmada, toplumun çeşitli kesim ve farklı meslek gruplarından toplam 3479 kişiye 20 soruluk bir anket uygulanmıştır. Sorgulamada ilk soru olarak sorulan “Kan bağışında bulunmak ister misiniz ?” sorusuna verilen evet yanıt oranı %31.3 iken, son soruda bu oran % 43.5'e çıkmıştır (p<0.05). Anket sonucunda genel olarak kan bağışlama ile ilgili birçok konuda bireylerin yanlış bilgilere sahip oldukları ve uygun şekillerde bilgilerle donatıldıklarında kan bağışlama oranında artış sağlanabileceği kanısına varılmıştır.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim