Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 069-071
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
YAYGIN KRİPTOKOK İNFEKSİYONU OLAN AIDS OLGUSU
Esra TANYEL1, Levent GÜNGÖR2, Hanife SARIKAYA1, Necla TÜLEK1, Hakan LEBLEBİCİOĞLU1
1Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Kelimeler: Kriptokokoz, yaygın kriptokokkoz, HIV/AIDS
Özet
Yaygın kriptokokkozlu bir AIDS hastası sunulmuştur. Yirmi dokuz yaşında kadın hasta, konvülziyon ve konuşma bozukluğu nedeniyle hastaneye başvurdu. İncelemeler sonrası anti-HIV pozitifliği saptandı ve beyin-omurilik sıvısı, kan ve kemik iliği kültürlerinde Cryptococcus neoformans üredi. Hasta, antifungal tedavinin yedinci gününde kaybedildi.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim