Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
PREVALENCE OF CHLAMYDIA TRACHOMATIS INFECTION IN SYMPTOMATIC PATIENTS
Candan ÇİÇEK1, Altınay BİLGİÇ1, Y. Engin YAYGIN1, Güldane KOTUROĞLU2, Mehmet YALAZ2, Zafer KURUGÖL2, Oktay NAZLI3, Gürsen GÜNDEM4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Keywords: Chlamydia trachomatis, prevalence

The aim of this study was to establish the prevalence of Chlamydia trachomatis infections in symptomatic patients in the Aegean Region, Turkey. A total of 333 symptomatic patients were enrolled in the study between January 2003 and May 2005. The diagnosis of C. trachomatis was based on shell vial cell culture by McCoy cell line. The prevalence of the infection was 20.0% (15/75) for women, 20.0% (10/50) for men, and 7.7% (16/208) for children. The overall prevalence of C. trachomatis infection was 12.3% in the region.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim