Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 027-030
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SEMPTOMLU HASTALARDA CHLAMYDIA TRACHOMATIS İNFEKSİYONUNUN PREVALANSI
Candan ÇİÇEK1, Altınay BİLGİÇ1, Y. Engin YAYGIN1, Güldane KOTUROĞLU2, Mehmet YALAZ2, Zafer KURUGÖL2, Oktay NAZLI3, Gürsen GÜNDEM4
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İzmir
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Sözcükler: Chlamydia trachomatis, prevalans

Bu çalışmada, Ege Bölgesi'ndeki semptomlu hastalarda Chlamydia trachomatis'in prevalansını araştırmak amaçlanmıştır. Ocak 2003-Mayıs2005 tarihleri arasında toplam 333 hasta çalışma kapsamına alınmıştır. Klinik örneklerden Chlamydia trachomatis'in soyutlanmasında McCoy hücre dizisi ile “shell-vial” hücre kültürü yöntemi kullanılmıştır. Kadınlarda %20 (15/75), erkeklerde %20 (10/50), çocuk hastalarda %7.7 (16/208) oranında pozitiflik saptanmıştır. Tüm örnekler değerlendirildiğinde, bölgedeki C. trachomatis'in prevalansı %12.3'tür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim