Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-060
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
INVESTIGATION OF CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS IN ANATOLIAN MONUMENTAL TREES
Aylin ATEŞ1, Çağrı ERGİN2, Macit İLKİT1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Keywords: Cryptococcus neoformans, ecology, monumental tree, Anatolia

The close relationship between Cryptococcus neoformans and natural flora shows that decaying wood inside tree trunk hollows is a natural source of C. neoformans in urban regions. In this study, many monumental trees from 11 different provinces in Anatolia, Turkey, were investigated for the presence of C. neoformans using Guizotia abyssinica agar containing biphenyl for isolation. No C. neoformans was isolated from monumental trees. Natural flora might be reservoir for the yeasts which are strongly dependent on environment chemistry. The alkaline property of Anatolian soil may constitute a barrier for the spread and colonization of the yeast.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim