Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 069-073
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: 27 OLGU BİLDİRİSİ
Özgür SATILMIŞ1, Nazlım AKTUĞ DEMİR2, Şua SÜMER2, Onur URAL2
1 Çankırı Devlet Hastanesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Kliniği, Çankırı
2 Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Bakteriyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: Nedeni bilinmeyen ateş, infeksiyon hastalıkları

Bu çalışmanın amacı, Meram Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2002-2007 tarihleri arasında izlenen ve klasik nedeni bilinmeyen ateş kriterlerine uyan 27 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi idi. Hastaların ortalama yaşları 46 (16-72) olup, 16'sı erkek (% 59.3) ve 11'i kadındı (% 40.7). Olgularının 11'inde infeksiyon hastalıkları (% 40.8), yedisinde kollagen vasküler hastalıklar (% 25.9), altısında neoplazmlar (% 22.2), ikisinde diğer nedenler (% 7.4) saptanırken bir olguda (% 3.7) ateşin nedeni saptanamadı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim