Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 2, Sayfa(lar) 091-096
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
CANDIDA TÜRLERİNDE HEMOLİTİK AKTİVİTE ARAŞTIRILMASI
Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
1 Atatürk Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Laboratuvar Bölümü, Erzurum
2 Atatürk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Erzurum
Anahtar Sözcükler: Candida türleri, hemolitik aktivite

Hemolizinler, Candida türlerinin patojenitesinden sorumlu virulans faktörlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu çalışmanın amacı, klinik Candida türlerinde hemolitik aktivitenin belirlenmesidir. Sekiz Candida türüne ait toplam 104 klinik kökenin in-vitro hemolitik aktivitesi %3 glikoz ilaveli koyun kanlı Sabouraud-dekstroz-agar besiyerinde araştırılmıştır. Candida albicans, C. tropicalis, C. glabrata, C. kefyr ve C. krusei türleri ekimden 48 saat sonra beta hemoliz oluşturmuş, üç C. guilliermondii ve üç Geotrichum candidum kökeni alfa hemoliz yapmış ve dört C. parapsilosis kökeni ekimden 48 saat sonra ve daha uzun sürede hemoliz oluşturmamıştır. Klinik Candida kökenlerinde hemolitik aktivite belirlenmesi Candida kaynaklı hematojen infeksiyonlarda klinisyenler için yol gösterici olabilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim