Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 157-161
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
EGE BÖLGESİ HASTANELERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ İNFEKSİYONLARI: KESİTSEL ARAŞTIRMA
Meltem AVCI1, Vecdi Evren GENÇ1, Onur ÖZGENÇ1, Figen KAPTAN2, Özlem TÜNGER3, Suzan SAÇAR4, Ayşe AKGÜL7, Fatma ÇAĞLAR8, Levent KIDAK1
1S. B. İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
2S. B. Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
3Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Manisa
4Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
5Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Afyon
6S. B. Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir
7S. B. Muğla Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Muğla
8S. B. Aydın Devlet Hastanesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği, Aydın
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, yoğun bakım ünitesi, çok merkezli çalışma

Bu çalışmada, Ege Bölgesi Hastaneleri Yoğun Bakım Üniteleri (YBÜ)'nde, infeksiyon sıklığının ve bölgesinin, etken mikro-organizmaların ve antibiyotik duyarlılıklarının bir günlük nokta prevalans çalışmasıyla belirlenmesi amaçlandı. Çalışma 16 Ocak 2007 günü toplam sekiz hastanenin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışma gününde otuzaltı farklı YBÜ'nde 198 hasta yatmaktaydı. Hastaların %34'ünde infeksiyon saptandı. Toplum kaynaklı ve hastane kaynaklı infeksiyon sıklığı sırasıyla %8.6 ve %25.3 olarak belirlendi. Hem toplum hem de hastane kaynaklı infeksiyonlarda alt solunum yolu infeksiyonlarının birinci sırada yer aldığı görüldü. Toplum kaynaklı infeksiyonların %82'sinde, hastane kaynaklı infeksiyonların %50'sinde etken belirlenemedi. Hastane kaynaklı infeksiyonlarda en sık soyutlanan etkenler; Acinetobacter türleri (%25) ve metisiline dirençli Staphylococcus aureus (%19) idi. Gram-negatif bakterilerde üç izolat dışında karbapenemlere direnç saptanmadı; gram-pozitif bakterilerin tümü glikopeptitlere duyarlı bulundu. Yetmişiki hasta tedavi, 17 hasta profilaksi amacıyla antibiyotik almaktaydı. Antibiyotik tedavisine başlamadan önce bakteriyolojik kültür için örnek alma alışkanlığının yeterli düzeyde olmadığı gözlendi. Hastane infeksiyonu etkeni olarak, gram-negatif bakteri izolatlarının ilk sırada yer aldığı saptandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim