Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 329-332
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
GASTRO-İNTESTİNAL YAKINMASI OLAN HASTALARDA GRAM BOYAMA, ÜREAZ VE KÜLTÜR TESTLERİ İLE HELICOBACTER PYLORI VARLIĞININ BELİRLENMESİ
Neşe KAKLIKKAYA1, Kıvanç ÇUBUKÇU1, Yelda YAZICI1, Orhan ÖZGÜR2, Abdülkadir REİS3, Hayriye BALTAOĞLU1, Faruk AYDIN1
1Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Trabzon
2Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,Gastroenteroloji Bilim Dalı, Trabzon
3Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi,Patoloji Anabilim Dalı, Trabzon
Anahtar Sözcükler: Helicobacter pylori, Gram boyama, üreaz, kültür, endoskopik bulgular, mide biyopsisi

Bu çalışmada; gastro-intestinal yakınmalarla başvuran 200 olgunun (98 kadın, 102 erkek) antral biyopsi örneklerinde Gram boyama, üreaz ve kültür yöntemleri ile Helicobacter pylori pozitifliğinin belirlenmesi ve endoskopik bulgulara göre H. pylori saptama oranlarının karşılaştırılması amaçlandı. Gram boyama ile %49, üreaz ile %35, kültür ile %39.5 H. pylori pozitifliği saptandı. Yöntemlerin duyarlılık ve özgüllükleri, sırasıyla; Gram boyama için %98.7 ve %83.4, üreaz testi için %77.2 ve %92, kültür için %87.1 ve %99 olarak bulundu. Endoskopik bulgularına göre en fazla duodenal ülserli hastalarda (%72.7) H. pylori varlığı saptandı. Normal bulgular gözlenen hastalarda bu oran %33.3 olarak bulundu. Sonuç olarak üreaz testi ve kültürün uygulanmasındaki çeşitli güçlüklerden dolayı Gram boyamanın en uygun hızlı tanı metodu olarak kullanılabileceği söylenebilir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim