Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 183-186
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İZMİR'DEKİ GEBELERDE RUBELLA VE SİTOMEGALOVİRÜS İNFEKSİYONU SEROPREVALANSI
Pınar AKINCI, İmre ALTUĞLU, Rüçhan SERTÖZ, Ayşın ZEYTİNOĞLU
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Anahtar Kelimeler: rubella, sitomegalovirüs, gebeler
Özet
Gebelerde rubella virüs ve sitomegalovirüs (CMV) infeksiyonları fetal hasar oluşturdukları için önemli risk faktörleridir. Bu çalışmada, gebelerde Rubella ve CMV IgG seropozitifliğinin araştırılması amaçlandı. Ocak 2004 ve Aralık 2004 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı'na gebelik taraması için gönderilen yaşları 18 ile 45 arasında, toplam 488 gebenin (yaş ortalaması 30.98) rubella IgG antikorları ve 282 gebenin (yaş ortalaması 31.26) CMV IgG antikorları araştırıldı. Rubella IgG olumluluğu, 488 gebenin 468'inde (%95.9), CMV IgG olumluluğu 282 gebenin 277'sinde (%98.2) saptandı.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim