Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 201-203
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
CANDIDA TÜRLERİNİN IN VITRO HEMOLİTİK AKTİVİTESİ
Tuncer ÖZEKİNCİ, Nezahat AKPOLAT, Mahmut METE, Selahattin ATMACA
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır
Anahtar Kelimeler: candida türleri, hemolitik aktivite
Özet
Candida türleri, infeksiyon patogenezinde rolü olan çeşitli hidrolitik enzimler salgılamaktadır. Candida türlerinin hemolitik aktivitesi konusunda yapılan çalışma sayısı azdır. Bu çalışmada, Candida türlerinin hemolitik aktivitelerinin araştırılması amaçlanmıştır. Toplam 70 Candida suşunun % 3 glikozla zenginleştirilmiş koyun kanlı Sabouraud dekstroz agar besiyerinde in-vitro hemolotik aktivitesi araştırıldı. İncelenen 53 C. albicans ve iki C. guilliermondii suşunda alfa-beta hemoliz, dört C. albicans suşunda alfa hemoliz saptanırken, altı C. albicans, üç C. kefyr ve iki C. tropicalis suşunda in-vitro hemolitik aktivite saptanmadı. Sonuç olarak, Candida türlerinin hemolitik aktivitelerinin değişken özellikte olduğu görülmektedir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim