Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 169-172
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZLU HASTALARDA SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ
Emine YEŞİLYURT1, Murat DİZBAY2, Seda USTA1, Işıl FİDAN1
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
Anahtar Kelimeler: İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZLU HASTALARDA SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ
Özet
Epstein-Barr Virus (EBV) Herpesvirus Ailesi'nde yer alan infeksiyöz mononükleoza neden olan bir virustur. Hastalığın patogenezinde sitokin yanıtının rolünü belirlemek için, infeksiyöz mononükleozlu hastaların serum örneklerinde sitokin düzeyleri araştırılmıştır. Tümör Nekrozis Faktör-Alfa (TNF-α), İnterferon-Gama (IFN-γ) İnterlökin-1 (IL-1), IL-2, IL-10 ve Transforming Growth Factor Beta (TGF-β) düzeyleri Enzyme-Linked Immunoassay (ELISA) yöntemi ile belirlenmiştir. IL-1, IL-2 ve IFN-γ serum düzeyleri akut EBV infeksiyonlu hastalarda sağlıklı kontrollere göre anlamlı düzeylerde yüksek bulunmuştur. Benzer şekilde TNF-α düzeyleri de kontrollerden yüksek bulunmuş ancak artış istatistiksel olarak anlamlı bulunamamıştır. IL-10 ve TGF-β konsantrasyonlarında iki grup arasında bir fark gözlenmemiştir. Çalışmamızın verilerine göre, infeksiyöz mononükleoz patogenezinde sitokinler önemli bir role sahip olabilir.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim