Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4, Sayfa(lar) 179-183
[ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
AMOEBİASİS TANISINDA DIŞKI ÖRNEKLERİNİN NATİF VE TRİKROM BOYAMA YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Yasemin ZER1, İbrahim Halil KILIÇ2, Didem Işık KARAGÖZ2, Mehmet ÖZASLAN2, İlkay KARAOĞLAN3, İclal BALCI1
1Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
Anahtar Kelimeler: Entamoeba histolytica/Entamoeba dispar, nativ inceleme, trikrom boyama, dışkı örneği
Özet
Amoebiasis, Entamoeba histolytica'nın neden olduğu yaygın bir parazit infeksiyonudur. Tanısında dışkı örneğinin natif olarak incelenmesi sıklıkla kullanılmaktadır. Bu çalışma, amoebiasis tanısında natif inceleme yönteminin trikrom boyama yöntemi ile karşılaştırılması amacı ile yapılmıştır. İshal yakınması olan 215 çocuk hastaya ait dışkı örneğinin, natif incelemesi yapılmış ve Gomori'nin trikrom boyası ile boyanmıştır. Natif inceleme ile örneklerin 97'sinde (% 45.1) amip kisti ve/veya trofozoidine rastlanmış, 118'si (% 54.9) ise negatif olarak değerlendirilmiştir. Trikrom boyama ile; natif preperatlarda amip olarak değerlendirilen 97 örneğin 75'inde (% 77.3) Entamoeba coli, 11'inde (% 11.3) E. histolytica/E. dispar bulunmuş ve 11 (% 11.3) örnekte de hiçbir etken saptanmamıştır. Bunun yanında, natif yöntemle negatif olarak değerlendirilen 118 örneğin 12'sinde trikrom boyama ile E. coli saptanmıştır. Natif bakı ile örneklerin % 40'ında yalancı pozitiflik saptanmış, yalancı negatifliğe rastlanmamıştır. Dışkı incelenmesinde trikrom boyama yönteminin kullanılmasının yararlı olacağı sonucuna varılmıştır.
  • Başa Dön
  • Özet
  • [ Başa Dön ] [ Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]
    Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim