Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2006, Cilt 20, Sayı 1, Sayfa(lar) 057-060
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
ANADOLU ANIT AĞAÇLARINDA CRYPTOCOCCUS NEOFORMANS'IN ARAŞTIRILMASI
Aylin ATEŞ1, Çağrı ERGİN2, Macit İLKİT1
1Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Adana
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Denizli
Anahtar Sözcükler: Cryptococcus neoformans, ekoloji, anıt ağaçlar, Anadolu

Yaşlı ağaçların çürümekte olan gövdelerinde bulunan ve büyük iç hacimli oyuklar Cryptococcus neoformans'ın doğal yerleşim yerleridir. Bu çalışmada, Anadolu'da farklı 11 bölgede bulunan anıt ağaçlarda C. neoformans'ın varlığı, bifenil içeren Guizotia abyssinica besiyerinde araştırılmıştır. Anadolu'nun kırsal bölgelerinde bulunan anıt ağaçlardan C. neoformans soyutlanamamıştır. Doğal flora ortamının maya mantarları için kaynak konumunda bulunmasında çevresel kimyasal yapı çok önemlidir. Anadolu'nun alkalen yapıya sahip ortam özelliklerinin C. neoformans'ın yayılması ve kolonizasyonunda engelleyici rol oynadığı düşünülmüştür.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim