Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4, Sayfa(lar) 175-181
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KONYA BÖLGESİNDE HEPATİT C VİRUSU GENOTİP DAĞILIMI
Onur URAL1, Uğur ARSLAN2, Duygu FINDIK2
1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı, Konya
2Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Konya
Anahtar Sözcükler: hepatit C virusu (HCV), anti-HCV, kronik hepatit, genotip

Viral hepatitler gerek dünyada gerekse Türkiye'de en önemli karaciğer hastalıklarından biridir. Hepatit C Virüsü (HCV)'nün genotip tayini antiviral tedavinin seçiminde ve klinik sürecin takibinde önemlidir. Bu virüsün en az altı major tipi arasından, kötü prognozla ilişkili tip1b Türkiye'de en yüksek prevelansa sahiptir. Çalışmada, Konya bölgesindeki anti-HCV pozitif olan ve HCV-RNA (Hepatit C Virus RNA)'sı pozitif bulunan 80 olgudaki genotip dağılımının saptanması amaçlanmıştır. Çalışma, Meram Tıp Fakültesi Merkez Mikrobiyoloji Laboratuvarı Moleküler Mikrobiyoloji Bölümü'nde yapıldı. Kan örnekleri Mart 2003-Mart 2004 döneminde toplanmıştı. Anti-HCV ve HCV-RNA pozitif olan 80 kan örneğinde HCV genotip tayini ABI PRISM 310 Genetic Analyzer (Perkin Elmer, ABD) aygıtı kullanılarak yapıldı. Genotiplemesi yapılan tüm HCV RNA'ların tamamı (%100) genotip 1b olarak bulundu.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim