Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-145
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
KOLON CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN1, Esra TANYEL1, Koray TOPGÜL2, Hanife SARIKAYA1, Levent DOĞANCI1, Necla TÜLEK1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
Anahtar Sözcükler: Hastane infeksiyonu, cerrahi alan infeksiyonu, risk faktörleri

Bu çalışmanın amacı, kolorektal cerrahi uygulanan hastalarda gelişen cerrahi alan infeksiyonlarındaki risk faktörlerinin belirlenmesi idi. Şubat-Aralık 2007 tarihleri arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kolorektal cerrahi uygulanan hastalar prospektif olarak izlendi. Toplam 161 hasta çalışmaya alındı ve bu hastaların 43'ünde cerrahi alan infeksiyonu gelişti. Bunlardan 30'u yüzeyel infeksiyon (cerrahi yara infeksiyonu) ve 13'ü ise organ-boşluk infeksiyonuydu. Yaş, hastane yatış günü ve transfüzyon infeksiyon gelişiminde rol oynayan risk faktörleri olarak saptandı.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim