Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 22, Sayı 3
Orijinal Araştırma
HBeAg NEGATİF, ANTİ-HBe POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA PREKOR/KOR BÖLGE MUTASYONLARININ VE GENOTİP DAĞILIMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Uğur ARSLAN, İnci TUNCER, Duygu FINDIK, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIKLI KAN BAĞIŞÇILARINDA NÜKLEİK ASİT AMPLİFİKASYON TEKNOLOJİSİ YÖNTEMİ İLE HEPATİT B VİRUS DNA'SININ ARAŞTIRILMASI
Selda KARAKADIOĞLU BALİ, Birsen MUTLU, Murat SAYAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BEYİN CERRAHİ KLİNİĞİNDE HASTAYA DAYALI AKTİF SÜRVEYANSIN ÖNEMİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Aykan ULUS, Necla TÜLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KOLON CERRAHİSİ UYGULANAN HASTALARDA GELİŞEN CERRAHİ ALAN İNFEKSİYONLARI VE RİSK FAKTÖRLERİ
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN, Esra TANYEL, Koray TOPGÜL, Hanife SARIKAYA, Levent DOĞANCI, Necla TÜLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DİSPEPTİK HASTALARDA ANTİ-HELICOBACTER PYLORI IgG ELISA KİTİNİN HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONUNUN BİRİNCİL TANISINDAKİ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yusuf ERZİN, Sibel ALTUN, Ahmet DOBRUCALİ, Mustafa ASLAN, Sibel ERDAMAR, Ahmet DİRİCAN, Bekir KOCAZEYBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA KİNUPRİSTİN/DALFOPRİSTİN, LİNEZOLİT DUYARLILIKLARI VE MAKROLİT-LİNKOZAMİT-STREPTOGRAMİN B DİRENCİ
Funda DOĞRUMAN AL, Gülçin AKCA, Berna AYKAN, Ayşe Bilge SİPAHİ, Kayhan ÇAĞLAR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BURUN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİ VE SLIME YAPIMI POZİTİFLİĞİ
Filiz ERGÜN ARABACI, Mehmet OLDACAY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MANTAR YAPILARININ IŞIK MİKROSKOBİSİ İLE YÜKSEK DİNAMİK ALANLI GÖRÜNTÜLENMESİ
Çağrı ERGİN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
TÜBERKÜLOZ HASTALIĞI VE İNFEKSİYONUNDA İNTERFERON GAMMA TESTLERİNİN YERİ
M. Sezai TAŞBAKAN, Abdullah SAYINER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim