Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 3, Sayfa(lar) 141-145
[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
RISK FACTORS AND SURGICAL SITE INFECTIONS IN PATIENTS UNDERGOING COLORECTAL SURGERY
Nuriye TAŞDELEN FIŞGIN1, Esra TANYEL1, Koray TOPGÜL2, Hanife SARIKAYA1, Levent DOĞANCI1, Necla TÜLEK1
1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Samsun
2 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, Samsun
Keywords: Nosocomial infection, surgical nosocomial infection, risk factors

The aim of this study was to compare risk factors for the development of surgical nosocomial infections in patients undergoing colorectal surgery. We prospectively collected surveillance data from patients who underwent colorectal surgery in the Ondokuz Mayıs University Hospital, Samsun, Turkey, between February and December 2007. Totally 161 surgical interventions were performed and overall 43 (%27) surgical nosocomial infections were identified. Of these infections 30 were involved with the incision line and 13 were classified as organ-space associated. Age, hospital stay days and transfusion were risk factors for these infections.

[ Türkçe Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim