Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 1, Sayfa(lar) 009-012
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARININ TANISI İÇİN BİR MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU DENEMESİ
Hüseyin TAŞLI1, Murat SAYAN2
1Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Merkez Laboratuvarı, PCR Ünitesi, Kocaeli
Anahtar Sözcükler: Herpesviruslar, santral sinir sistemi infeksiyonları, beyin-omurilik sıvısı, polimeraz zincir reaksiyonu

Günümüzde santral sinir sistemi (SSS) herpesvirus infeksiyonlarının tanısı için beyin-omurilik sıvısının (BOS) polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) analizi yaygın olarak kullanılmaktadır. Herpesvirusların sayıca fazla olması ve BOS miktarının sınırlı olması gibi nedenlerle virusların tek tek taranmasında PCR kullanımı sınırlıdır. Bu ön hazırlık çalışmasında, Herpes simpleks virus tip 1 ve 2 (HSV-1, HSV-2), Varisella-zoster virus (VZV), Sitomegalovirus (CMV) ve Epstein-Bar virus (EBV) olmak üzere beş herpesvirusun BOS örneklerinde eş zamanlı taranmasını sağlayabilecek bir multipleks PCR (M-PCR) yönteminin gerçekleştirilmesi ve optimizasyonu amaçlanmıştır. Geleneksel virus spesifik PCR reaksiyonları ile CMV dışında HSV-1, HSV-2, VZV ve EBV pozitif bulunan ikişer BOS örneği M-PCR ile incelendi. Birden fazla virus varlığını saptamak için BOS örnekleri karıştırılarak inceleme tekrarlandı. Çalışma sonucunda her örnekte beklenen virus DNA'ları ve karıştırılan örneklerde birden fazla virus DNA'sı M-PCR ile saptanabildi. Bu ön çalışmayla, beş herpesvirusun tek tüp amplifikasyon ile kolaylıkla saptanabileceği gösterilse de yöntemin çok sayıda klinik örnekte denenmesi gereklidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim