Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2009, Cilt 23, Sayı 1
Editörden
  ÖNSÖZ
[ Tam Metin ] [ PDF ] [ Editöre E-Posta ]

Orijinal Araştırma
AKUT BRUSELLOZLU DOKUZ OLGUDA PANSİTOPENİ
Şua SÜMER, Gaye URAL, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZLARIN SAPTANMASINDA FENOTİPİK YÖNTEMLERİN KARŞILAŞTIRILMASI
Ayşe Nur YURTMAN, Mine HOŞGÖR-LİMONCU, Şafak ERMERTCAN, Bayrı ERAÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SANTRAL SİNİR SİSTEMİ HERPESVİRUS İNFEKSİYONLARININ TANISI İÇİN BİR MULTİPLEKS POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU DENEMESİ
Hüseyin TAŞLI, Murat SAYAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
GEZGİN MİKOZU ETKENLERİ VE OLGU ÖRNEKLERİ
Burçe YALÇIN ve Semra KUŞTİMUR
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PANDEMİLERDE KAN HİZMETLERİ
Ufuk DİZER, Uğur DEMİRPEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
ERİŞKİNDE KABAKULAK VE SUÇİÇEĞİ ENSEFALİTİ: KOMPLİKASYONLA SEYREDEN İKİ OLGU
Ayşegül ULU KILIÇ, Nurcan BAYKAM, Şebnem EREN, Aysel ÇELİKBAŞ, Salim YAPRAKÇI, Mustafa EROĞLU, Başak DOKUZOĞUZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PYOJENİK KARACİĞER APSESİNE YAKLAŞIM: BİR OLGU SUNUMU
Nazlım AKTUĞ DEMİR, Mehmet BALCI, Şua SÜMER, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim