Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2003, Cilt 17, Sayı 3, Sayfa(lar) 289-291
[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINDA VANKOMİSİN DİRENCİNİN ARAŞTIRILMASI
Alpay AZAP1, Funda ERGİN TİMURKAYNAK2, Emine KURU İNCİ2, Hande ARSLAN2
1Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı; Ankara
2 Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı; Ankara
Anahtar Sözcükler: Staphylococcus aureus, vankomisin, in vitro direnç, vankomisin agar tarama yöntemi

Stafilokokların neden olduğu infeksiyonların tedavisinde giderek artan oranda vankomisin kullanılması, bu bakterilerde vankomisin duyarlılığının azalmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, vankomisin kullanımının yüksek olduğu Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde izole edilen Staphylococcus aureus suşlarında vankomisin direncinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla, farklı hastalardan izole edilen 145 Staphylococcus aureus suşu 6 µg/mL vankomisin içeren beyin-kalp infüzyon agara inoküle edilmiş, 24 ve 48 saatlik inkübasyondan sonra üreme açısından değerlendirilmiştir. Sonuçta, vankomisine azalmış duyarlılık gösteren S. aureus suşuna rastlanmamıştır. Hastanede yaygın vankomisin kullanımına karşın azalmış duyarlılık gösteren suşa rastlanmaması sevindiricidir.

[ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ]
Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim