Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2008, Cilt 22, Sayı 4
12 makale bulundu.
 • KİSTİK FİBROZUN MOLEKÜLER BİYOLOJİSİ VE PATOGENEZİ
       Çağla BOZKURT-GÜZEL, A. Alev GERÇEKER
 • CANDIDA TÜRLERİNİN BAZI ANTİFUNGALLERE DUYARLILIKLARININ VE FOSFOLİPAZ AKTİVİTELERİNİN ARAŞTIRILMASI
       Sema KEÇELİ1, Fatma BUDAK1, Gülden SÖNMEZ TAMER1, Ayşe WILLKE2
 • NORMALDE STERİL ÖRNEKLERDEN SOYUTLANAN PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİBİYOTİKLERE IN-VITRO DUYARLILIKLARI: BEŞ YILLIK SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Hüsnü PULLUKÇU1, Şöhret AYDEMİR2, Ajda TURHAN2, Alper TÜNGER2, Mehmet Ali ÖZİNEL2, Sercan ULUSOY1
 • HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ NÖTROPENİK ATEŞLİ HASTALARDAN İZOLE EDİLEN CANDIDA TÜRLERININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Elif ŞAHİN1, Gülden ERSÖZ1, Feza OTAĞ2, Özlem KANDEMİR1, Naci TİFTİK3, Ali KAYA1, Atilla YALÇIN3
 • 2003-2005 SÜRESİNDE KLİNİK ÖRNEKLERDEN İZOLE EDİLEN MAYA TÜRLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Feza OTAĞ, Gönül ASLAN, Sebahat ŞEN, Hakan ÖZTURHAN, Gürol EMEKDAŞ
 • HASTANE İNFEKSİYONU ETKENİ PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARINDA İMİPENEM VE MEROPENEM DUYARLILIĞI
       Seniha ŞENBAYRAK AKÇAY1, Aynur TOPKAYA2, Naz OĞUZOĞLU1, Metin KÜÇÜKERCAN2 Serpil AKIN ERTEM1, Paşa GÖKTAŞ1
 • PSEUDOMONAS AERUGINOSA KÖKENLERİNİN ÇEŞİTLİ ANTİMİKROBİKLERE DİRENÇ ORANLARININ ARAŞTIRILMASI
       Onur ÖZGENÇ, Ayten URBARLI, Mine ERDENİZMENLİ, Nilgün FİDAN, Alpay ARI
 • YOĞUN BAKIM ÜNİTESİ HASTALARINDAN İZOLE EDİLEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI VE METALLO-BETA LAKTAMAZ ORANLARININ BELİRLENMESİ
       Efgan GAYYURHAN1, Yasemin ZER2, Murat MEHLİ1, Sadık AKGÜN1
 • CANDIDA TÜRLERİNİN IN VITRO HEMOLİTİK AKTİVİTESİ
       Tuncer ÖZEKİNCİ, Nezahat AKPOLAT, Mahmut METE, Selahattin ATMACA
 • CANDIDA TÜRLERİNDE HEMOLİTİK AKTİVİTE ARAŞTIRILMASI
       Nimet YİĞİT1, A. Esin AKTAŞ2
 • KAN KÜLTÜRLERİNDE ÜREYEN PSEUDOMONAS AERUGINOSA SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DİRENÇ PROFİLİ
       Mediha COŞAR1, İnci TUNCER1, Uğur ARSLAN2
 • ACINETOBACTER BAUMANII VE PSEUDOMONAS AERUGINOSA İZOLATLARINDA METALLO-BETA-LAKTAMAZ ÜRETİMİNİN DÖRT FARKLI FENOTİPİK YÖNTEMLE ARAŞTIRILMASI
       Emel SESLİ-ÇETİN1, Tülay TETİK2, Selçuk KAYA1, Buket CİCİOĞLU-ARIDOĞAN1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim