Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2009, Cilt 23, Sayı 4
17 makale bulundu.
 • MYCOBACTERİUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DİRENCİ: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNİN İKİ YILLIK SONUÇLARI
       Özlem TANSEL, Pelin YÜKSEL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
 • MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS KOMPLEKS KÖKENLERİNİN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIĞININ SAPTANMASINDA BACTEC VE AGAR PROPORSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Gülhan KORKMAZ, İclal BALCI, Ayşen BAYRAM, Tekin KARSLIGİL
 • LATENT VE AKTİF TÜBERKÜLOZU OLAN HASTALARDA TÜBERKÜLİN DERİ TESTİ İLE QUANTİFERON-TB TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Candan ÇİÇEK1, Gürsel ÇOK2, Mustafa ÖZHAN2, Y. Engin YAYGIN1, Altınay BİLGİÇ1
 • AYIRICI TANI GÜÇLÜĞÜ YAŞANAN ALTI AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSU
       Gülden ERSÖZ1, Özlem KANDEMİR1, Sibel ATIŞ2, Kayhan UĞUZ1, Ali KAYA1
 • POTT HASTALIĞI TEDAVİSI SONRASINDA TÜBERKÜLOM GELİŞEN OLGU
       Salih CESUR1, Fahrettin ALBAYRAK2, Davut ÖZDEMİR2, Serhat BİRENGEL2, Tuncay Hasip SÖZEN2
 • ÇOK İLACA DİRENÇLİ MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ SEKONDER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA DUYARLILIK SONUÇLARI
       Özlem TANSEL, Pelin YÜKSEL, Figen KULOĞLU, Filiz AKATA
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
       Figen KAPTAN
 • ERİŞKİNDE 67 AKCİĞERDIŞI TÜBERKÜLOZ OLGUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Gülden ÖZSOY- HİTİT, Paşa GÖKTAŞ, İlknur ERDEM, Seyfi Çelik ÖZYÜREK, Saim YÜKSEL
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİTTE BEYİN-OMURİLİK SIVISINDA ADENOZİN DEAMİNAZ AKTİVİTESİ
       Bahar ÖRMEN1, Murat ÖRMEN2, Nesrin TÜRKER1, Nejat Ali COŞKUN1, Banu ÖNVURAL2, Figen KAPTAN1, Sibel EL1, Serap URAL1, İlknur VARDAR1
 • ENDER BİR OLGU: ENDOMETRİYUM TÜBERKÜLOZU
       Aydan ÖZKÜTÜK1, Emel CEYLAN2, Burçin TUNA3, Gülper ŞENER4, Nuran ESEN1
 • HEPATİT C VİRUS İNFEKSİYONU BULUNAN HASTALARIN PLAZMASINDA BAZI SİTOKİNLERİN AKTİVİTELERİ
       Aysun BAY KARABULUT1, Emine SÖNMEZ2, Çetin ÖZTÜRK3, Yaşar BAYINDIR4, Saim YOLOĞLU5, Engin GÖZÜKARA4
 • AKCİĞER TÜBERKÜLOZU VE AKCİĞER DIŞI TÜBERKÜLOZ TANISINDA IN-HOUSE POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU YÖNTEMİNİN KÜLTÜRLE KARŞILAŞTIRILMASI
       Bekir KOCAZEYBEK
 • PLEVRAL TÜBERKÜLOZ TANISINDA İNTERFERON GAMMA'NIN TANISAL DEĞERİ
       Gürsel ÇOK1, Candan ÇİÇEK2, Mustafa Hikmet ÖZHAN1, Altınay BİLGİÇ2
 • MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS SUŞLARININ PRİMER ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE BACTEC 460 VE AGAR PROPORSİYON YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Gönül ASLAN, Nuran DELİALİOĞLU, Çilem YILDIZ, Şahin DİREKEL, Gürol EMEKDAŞ
 • TÜBERKÜLOZ MENİNJİT OLGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
       Meltem AVCI1, Onur ÖZGENÇ1, Alpay ARI1, Gülşen MERMUT1, Ayten COŞKUNER1, Ziya KURUÜZÜM2, Serap SEVİM1, Şenay ÖZTÜRK1
 • MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS'İN BİRİNCİ SEÇENEK ANTİTÜBERKÜLOZ İLAÇLARA KARŞI DUYARLILIĞININ BELİRLENMESİNDE DÖRT FARKLI YÖNTEMİN KARŞILAŞTIRILMASI
       Erdinç AKTAŞ1, Nuri ÖZKÜTÜK1, Süheyla SÜRÜCÜOĞLU1, Hörü GAZİ1, Rıza ÇAKMAK2, Beril ÖZBAKKALOĞLU1
 • İNFEKSİYÖZ MONONÜKLEOZLU HASTALARDA SERUM SİTOKİN DÜZEYLERİ
       Emine YEŞİLYURT1, Murat DİZBAY2, Seda USTA1, Işıl FİDAN1
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim