Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2005, Cilt 19, Sayı 1
Orijinal Araştırma
HEPATİT C VİRUS-RNA (HCV-RNA) KANTİTASYONUNDA COBAS AMPLICOR HCV MONITOR TEST v2.0 İLE REALART HCV RG RT PCR TESTİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
İmre ALTUĞLU, Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Ayşın ZEYTİNOĞLU, Hatice ŞAHİN, Selda ERENSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HBeAg POZİTİF KRONİK HEPATİT B OLGULARINDA SERUM MALONDİYALDEHİT DÜZEYİNİN KARACİĞER HİSTOPATOLOJİSİ VE İNTERFERON TEDAVİSİ İLE İLİŞKİSİ
Nermin KILIÇ, Ahmet KALKAN, Mehmet ÖZDEN, Affan DENK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PARA KARŞILIĞI CİNSEL İLİŞKİDE BULUNMALARI NEDENİYLE KAN VERİCİLİĞİNDEN ELENEN KİŞİLERİN HBsAg VE ANTİ-HIV1/2 PREVALANSI AÇISINDAN NORMAL KAN POPÜLASYONU İLE KARŞILAŞTIRILMASI
Rüçhan YAZAN SERTÖZ, Çiğdem CURA, İmre ALTUĞLU, Yeşim AYDINOK, Altınay BİLGİÇ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAN VERİCİLERİNDE HEPATİT G VİRUS PREVALANSI
Selçuk KAYA, Buket CİCİOĞLU ARIDOĞAN, Mustafa DEMİRCİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

GEBE KADINLARIN SERUMLARINDA RUBELLA IgG VE IgM'NİN ELISA İLE ARAŞTIRILMASI
S. Aslıhan CENGİZ, Lügen CENGİZ, Ebru US, A. Tevfik CENGİZ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İNFLUENZA VİRUS AŞISI İLE AŞILANMIŞ BİREYLERDE ELISA İLE SEROKONVERSİYONUN GÖSTERİLMESİ
Murat SAYAN, Sabahat GENÇ, Ayşe YÜCE, Eyüp Sabri UÇAN, Nuran YULUĞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BİR-ONSEKİZ YAŞ GRUBUNDA KABAKULAK VİRÜS SEROPOZİTİFLİĞİ
Ahmet KALKAN, Yasemin BULUT, Mehmet KILIÇ, Erdal TAŞKIN, Mehmet ÖZDEN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MERSİN'DE BİR GECEKONDU MAHALLESİNDE YAŞAYAN AİLELERDE CRYPTOSPORIDIUM PREVALANSI
Gülay BÖREKÇİ, Feza OTAĞ, Gürol EMEKDAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ALIŞILMIŞIN DIŞINDA KLİNİK TABLO İLE SEYREDEN BRUSELLOZ OLGULARI
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Arzu YETKİN, Günay TUNCER ERTEM, Esra TANYEL, Behiç ORAL, Necla TÜLEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

EDİRNE'DE İSHAL ETKENLERİ ARASINDA CAMPYLOBACTER TÜRLERİNİN YERİNİN VE ANTİMİKROBİKLERE DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Asiye ATEŞ-YILMAZ, H. Murat TUĞRUL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KARACİĞER APSELERİNDE PERKÜTAN DRENAJ: 105 APSENİN UZUN DÖNEM TAKİP SONUÇLARI
Devrim AKINCI, Okan AKHAN, Mustafa ÖZMEN, Osman ABBASOĞLU, İskender SAYEK, Arzu ÖZTÜRK, Orhan ÖZKAN, Muşturay KARÇAALTINCABA, Barbaros ÇİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

İÇ HASTALIKLARI YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE GELİŞEN İNFEKSİYONLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Çağrı BÜKE, Oğuz Reşat SİPAHİ, Meltem TAŞBAKAN, Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, M. Ali ÖZİNEL, Fehmi AKÇİÇEK, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİNDE İNFEKSİYON ETKENİ OLAN GRAM-NEGATİF BASİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Özgen KÖSEOĞLU-ESER, Sesin KOCAGÖZ, Alper ERGİN, Belgin ALTUN, Gülşen HASÇELİK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BİR REHABİLİTASYON MERKEZİNDE GELİŞEN HASTANE İNFEKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Kenan ŞENER, Abdullah KILIÇ, Cengiz Han AÇIKEL, Tuğba BOZKURT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KATETERLE İLİŞKİLİ BAKTERİYEMİDE VÜCUT FLORASININ ÖNEMİ
Suat ÜNVER, Enes Murat ATASOYU, T. Rıfkı EVRENKAYA, Nurittin ARDIÇ, Mustafa ÖZYURT, Oral ÖNCÜL, M. Yaşar TÜLBEK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BAKTERİYOLOJİ LABORATUVARI'NDA 1999-2002 YILLARI ARASINDA İDRAR ÖRNEKLERİNDEN İZOLE EDİLEN MİKRO-ORGANİZMALAR VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARI
Emel YILMAZ, Cüneyt ÖZAKIN, Melda SINIRTAŞ, Suna GEDİKOĞLU
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

MOKSİFLOKSASİN VE SİPROFLOKSASİNİN STAPHYLOCOCCUS AUREUS SUŞLARINA KARŞI IN-VITRO ETKİNLİĞİ
Alpay AZAP, Serpil ÖZKAN, Hande AYGÜN, Sevil GÜL, Dilek YAĞCI, Osman MEMİKOĞLU, Emin TEKELİ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

PSEUDOMONAS VE ACINETOBACTER SUŞLARINDA METALLO BETA-LAKTAMAZ ARAŞTIRILMASI
Zülal AŞÇI TORAMAN, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Ahmet KİZİRGİL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ÇOĞUL DİRENÇLİ ACINETOBACTER KÖKENLERİNDE AMPİSİLİN/SULBAKTAM – SİPROFLOKSASİN, AMPİSİLİN/SULBAKTAM - AMİKASİN, İMİPENEM – SİPROFLOKSASİN, İMİPENEM - AMİKASİN KOMBİNASYONLARININ IN VITRO ETKİLEŞİMLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Aslı Gamze ŞENER, Meral TÜRK, İlhan AFŞAR, Metin TÜRKER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAN KÜLTÜRÜ ÖRNEKLERİNDE GENİŞLEMİŞ SPEKTRUMLU BETA-LAKTAMAZ ÜRETEN ENTERİK BASİLLERİN PREVALANSI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI
Ahmet KİZİRGİL, Yusuf YAKUPOĞULLARI, Feray Ferda ŞENOL, Zülal AŞÇI TORAMAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
  TÜBERKÜLOZ MENİNJİT
Figen KAPTAN
[ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

BATI NİL VİRUSU İNFEKSİYONU
Zafer YAZICI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
KLOROKİNE DİRENÇLİ BİR PLASMODIUM FALCIPARUM İNFEKSİYONU: OLGU SUNUMU
Ali Ilgın OLUT, Şükran KÖSE, Seray ÖZENSOY TÖZ, Seçkin KARACAN, Hande DAĞCI, Nihat ÇEVİKEL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ASEPTİK MENİNJİT TABLOSU İLE BAŞVURAN BİR SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUZ OLGUSU
Ergin AYAŞLIOGLU, Sabahat ÇEKEN, Dilek KILIÇ, Sedat KAYGUSUZ, Özlem EROL, Seda Sibel KÜÇÜK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SHEWANELLA PUTREFACIENS'E BAĞLI YUMUŞAK DOKU İNFEKSİYONU GELİŞEN BİR OLGU
Tansu YAMAZHAN, Bilgin ARDA, Şöhret AYDEMİR, Serpil OĞUZ, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Sercan ULUSOY
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim