Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
Diğer Sayılar: [ Önceki ][ Sonraki ]
2008, Cilt 22, Sayı 2
Orijinal Araştırma
NEDENİ BİLİNMEYEN ATEŞ: 27 OLGU BİLDİRİSİ
Özgür SATILMIŞ, Nazlım AKTUĞ DEMİR, Şua SÜMER, Onur URAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

ANKİLOZAN SPONDİLİT VE BEHÇET SENDROMUNUN ETİYOLOJİSİNDE HERPESVİRUSLARIN VE PARVOVİRUS B19'UN ROLÜ
Ebru SÖZEN, Ayşen BAYRAM, Ahmet Mesut ONAT, İclal BALCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

KAN VERİCİLERİNİN HBsAg, ANTİ-HCV, ANTİ-HIV ve VDRL TEST SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Hakan TEMİZ, Kadri GÜL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

SAĞLIK OCAKLARINA BAŞVURAN ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONU ÖNTANILI HASTALARDAN İZOLE EDİLEN ESCHERICHIA COLI SUŞLARININ ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞI
Ahmet ALIM, Müge OĞUZKAYA-ARTAN
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

HASTANE ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
Müge OĞUZKAYA-ARTAN, Mustafa GÜLGÜN, Zeynep BAYKAN, Duran TOK
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

CANDIDA TÜRLERİNDE HEMOLİTİK AKTİVİTE ARAŞTIRILMASI
Nimet YİĞİT, A. Esin AKTAŞ
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

DOKUDA KiTiN VARLIĞI İLE MANTAR İNFEKSİYONLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HAYVAN MODELLERİNDE GÖSTERİLMESİ
Semra KUŞTİMUR, Sibel AYDOĞAN, Ayşe KALKANCI, Elife BERK, Burçe YALÇIN, Sezen BOLAT
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Derleme
HELICOBACTER PYLORI İNFEKSİYONLARI
Özlem TÜNGER
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

TERMOFİLİK MANTARLAR
Esra HALİL, Ayşe KALKANCI
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Olgu Sunumu
SALMONELLA PARATYPHİ B'YE BAĞLI PROSTETİK MİTRAL KAPAK ENDOKARDİTİ
Çiğdem ATAMAN HATİPOĞLU, Tuğba SARI, Günay TUNCER ERTEM, Behiç ORAL
[ Özet ] [ İngilizce Özet ] [ PDF ] [ Benzer Makaleler ] [ Yazara E-Posta ] [ Editöre E-Posta ]

Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim