Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim  
2007, Cilt 21, Sayı 4
14 makale bulundu.
 • HEMODİYALİZ HASTALARINDA BURUNDA METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS TAŞIYICILIĞI
       İrfan ŞENCAN1, Demet KAYA2, Necati ÇATAKOĞLU3, İdris ŞAHİN2, Zeynep BAHTİYAR1, Mustafa YILDIRIM1
 • GÜNDÜZ BAKIMEVLERİNDE A GRUBU BETA-HEMOLİTİK STREPTOKOK VE HAEMOPHILUS INFLUENZAE TAŞIYICILIĞI
       M. Güzel KURTOĞLU1, Mustafa BERKTAŞ2, Hamza BOZKURT2, Yasemin BAYRAM2, Selma GÜLMEZ2
 • ASKERİ PERSONELDE METİSİLİNE DİRENÇLİ STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI PREVALANSI
       Aydan ÖZKÜTÜK, Seval ÖZDEMİR, Cem ERGON, Nuran YULUĞ
 • HELICOBACTER PYLORI 'NİN İZOLASYONUNDA DÖRT FARKLI TAŞIMA ORTAMININ KARŞILAŞTIRILMASI
       Fetiye KOLAYLI1, Aynur KARADENİZLİ1, Altay ÇELEBİ2,Ömer ŞENTÜRK2, Recep BİNGÖL1
 • KRONİK HEPATİT B TAŞIYICILARININ İMMUNOLOJİK GÖSTERGELERİ
       Turan GÜNDÜZ1, Tamer ŞANLIDAĞ2, Beril ÖZBAKKALOĞLU2, Necil KÜTÜKÇÜLER3
 • İNFLUENZA VİRUS AŞISI İLE AŞILANMIŞ BİREYLERDE ELISA İLE SEROKONVERSİYONUN GÖSTERİLMESİ
       Murat SAYAN1, Sabahat GENÇ2, Ayşe YÜCE3, Eyüp Sabri UÇAN2, Nuran YULUĞ1
 • DİCLE ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARI VE DİYALİZ HASTALARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Ömer Faruk KÖKOĞLU, Mehmet Faruk GEYİK, Celal AYAZ, Hasan UÇMAK, Salih HOŞOĞLU
 • B HEPATİTLİ HASTALARIN VE ASEMPTOMATİK HBsAg TAŞIYICILARININ KORKULU RÜYASI: DELTA VİRUSU
       Orhan BAYLAN, Çakır GÜNEY
 • SPLENEKTOMİLİ HASTALARIN PNÖMOKOK AŞISI İLE BAĞIŞIKLANMA ORANLARI VE DİĞER AŞILAR KONUSUNDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİ
       Şebnem ÖZKÖREN ÇALIK, Hüsnü PULLUKÇU, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN, Oğuz Reşat SİPAHİ, Tansu YAMAZHAN, Sercan ULUSOY
 • KRONİK OBSTRUKTİF AKCİĞER HASTALIĞI OLGULARINDA İNFLUENZA AŞILANMA ORANLARI VE BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
       Mehmet Sezai TAŞBAKAN1, Hüsnü PULLUKÇU2, Hilal SİPAHİ3, Meltem IŞIKGÖZ TAŞBAKAN2
 • SPLENEKTOMİLİ BİR SİSTEMİK LUPUS ERİTEMATOZUZ HASTASINDA AŞIYA RAĞMEN GELİŞEN PNÖMOKOK MENİNJİTİ
       Gönül ŞENGÖZ, Filiz YILDIRIM, Kadriye KART YAŞAR, Sema GÜLDÜREN, Şirin ELMİ, Özcan NAZLICAN
 • HASTANE ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN TAŞIYICILIĞI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIĞININ ARAŞTIRILMASI
       Müge OĞUZKAYA-ARTAN1, Mustafa GÜLGÜN2, Zeynep BAYKAN3, Duran TOK4
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ BURUN KÜLTÜRLERİNDEN İZOLE EDİLEN STAFİLOKOKLARDA METİSİLİN DİRENCİ VE SLIME YAPIMI POZİTİFLİĞİ
       Filiz ERGÜN ARABACI1, Mehmet OLDACAY2
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA STAPHYLOCOCCUS AUREUS BURUN KOLONİZASYONU, ANTİMİKROBİYAL DUYARLILIKLARI VE MUPİROSİN ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
       Muhammet Güzel KURTOĞLU1, Asuman GÜZELANT1, Meral KAYA1, Recep KEŞLİ1, Bülent BAYSAL2
 •  

  Ana Sayfa | Dergi Hakkında | Yayın Kurulu | Danışman Kurulu | İçindekiler | Arşiv | Yayın Arama | Yazarlara Bilgi | İletişim